Regulamin przewoźnika - Faergen

Wstecz


Regulamin

Ogólne warunki rezerwacji i przewozu pasażerów
Faergen (Dawniej Bornholmstrafikken)
01.01.2009

Pasażerowie są zobowiązani do zapoznania się z warunkami rezerwacji i przewozu pasażerów i ładunków.
1. PASAŻEROWIE

W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko wszystkich podróżnych
 2. daty urodzenia
 3. numer rejestracyjny pojazdu (a także wymiary pojazdu)
 4. terminy rejsów oraz trasy przejazdu
 5. rodzaj rezerwowanych świadczeń (np. kuszeta lub kabina)
 6. kontaktowy numer telefonu (najlepiej komórkowy)
2. KONTAKT Z PASAŻERAMI
 1. Agenci zobowiązani są do uzyskania kontaktu z Klientem przed wypłynięciem i utrzymywanie go w trakcie trwania całego wyjazdu. Utrzymanie kontaktu jest konieczne ze względu na możliwe ewentualne zmiany w wypłynięciach promów, anulacje rejsów lub inne nie określone sytuacje losowe związane z samym rejsem
 2. Obowiązkiem Agenta jest poinformowanie o tym Klienta i zapisanie danych kontaktowych pasażera. W przypadku odmowy podania ww. danych osobowych i telefonów za brak kontaktu odpowiada sam pasażer. W takich przypadkach Firma Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl) i Armator nie odpowiadają za zaistniałe problemy i nie dokonują żadnych refundacji:
  1. za niewykorzystany bilet, zakup nowego biletu na inny rejs lub inne linie
  2. rezerwację hotelu
  3. inne osobiste wydatki lub koszty
3. ZAOKRĘTOWANIE I ODPRAWA (TZW. CHECK-IN)
 1. Zaokrętowanie rozpoczyna się na 2 godziny przed planowanym odpłynięciem promu
 2. Pasażerowie maja obowiązek zgłosić się do odprawy biletowej w odpowiednim biurze portowym Armatora ostatecznie do 30 minut przed rejsem
 3. Armator zastrzega sobie prawo do anulowania biletów bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu w przypadku nie dotrzymania tego terminu przez pasażerów
 4. Pasażerowie zobowiązani są posiadać dokumenty podróży (bilet elektroniczny - voucher), lub numer rezerwacji przekazane przez Firmę Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl) w przypadku ich braku Armator ma prawo odmówić pasażerom prawa zaokrętowania
 5. W przypadku zatrzymania Pasażera/ów przez np.: Służby Graniczne, Celne, Weterynaryjne (osoby podróżujące ze zwierzętami) lub inne danego kraju i nie skorzystanie z tego powodu z rejsu, nie przysługuje zwrot należności za nie wykorzystany bilet
4. ROZKŁADY REJSÓW, CENY I ZNIŻKI
 1. Podane w rozkładach rejsów godziny wypłynięć i przypłynięć są godzinami wg czasu miejscowego. Godzina przybycia promu do portu docelowego może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Armatora (np. pogoda sztormowa)
 2. Cena biletu zawiera cenę przepłynięcia, nie zawiera cen posiłków i napojów na promie
 3. Bilety wystawia się na konkretne nazwisko pasażera i nie można ich przekazywać lub odstępować osobom trzecim
 4. Oferty specjalne i zniżki nie podlegają kumulacji
5. RODZAJE BILETÓW
 1. Armator wystawia dla wszystkich pasażerów Bilety Elektroniczne (zwane voucherami) do wymiany przez Pasażera w biurze portowym przed rejsem (wysyłane faxem lub e-mailem do pasażerów). Armator umożliwia otrzymanie biletu na podstawie otrzymanego od Firmy Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl) numeru rezerwacji
 2. Potwierdzenie rezerwacji przekazane przez Firmę Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl) na adres e-mail Klienta nie jest biletem i nie uprawnia do podróżowania
6. ZMIANY W WYPŁYNIĘCIACH I CENACH
 1. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu rejsów (daty lub godziny), a także anulacji wypłynięcia np.: ze względu na siły wyższe np.: złe warunki pogodowe, strajki, awarie itp.
 2. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach uzasadnionych wyższą koniecznością jak np. drastyczne i nagłe zmiany cen paliw, itp.
 3. Jednakże w przypadku zmian w potwierdzonych rezerwacjach lub sprzedanych biletach gwarantuje transport w innym terminie
 4. W przypadku zmiany portu wypłynięcia, zmiany środka transportu lub anulacji rejsu, nie dokonuje on zwrotów dodatkowych kosztów poniesionych przez pasażera tzn. dojazdu do innego portu (np. paliwo, autostrady), telefony, hotele, parkingi, rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu nie stawienia się do pracy, itp.
 5. Armator będzie dokładał wszelkich starań aby zagwarantować pasażerowi podróż w takich samych warunkach na jakie miał wykupiony bilet
7. DZIECI I MŁODZIEŻ
 1. Dzieci do 11 lat podróżują bezpłatnie bez prawa do własnego miejsca siedzącego lub leżącego, jednakże muszą być zgłoszone w rezerwacji. W przypadku chęci zarezerwowania dla dziecka do 11 lat własnego miejsca w kabinie pasażerskiej Armator nie przyznaje żadnych zniżek na te świadczenia
 2. Wszystkie dzieci muszą podróżować w towarzystwie co najmniej jednej osoby dorosłej, która nie korzysta z żadnej zniżki
 3. Dzieci i młodzież do lat 18 nie mogą podróżować same, bez opieki osoby dorosłej. Jeżeli ich podróż jest konieczna muszą przesłać wraz z rezerwacją zaświadczenie - zgodę od rodziców lub opiekunów potwierdzoną notarialnie
8. BAGAŻ
 1. Pasażerowie mogą pozostawiać swój bagaż w samochodzie, powinni jednak zabrać ze sobą rzeczy przydatne na czas podróży, gdyż podczas rejsu nie będą mieli dostępu do pokładu samochodowego
 2. Armator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodach, zagubione, skradzione lub pozostawione przez pasażerów na pokładach. Każdy bagaż musi być czytelnie opisany
 3. W recepcjach promów można dodatkowo skorzystać za dodatkową opłatą z sejfów lub skrytek
 4. Bagaż może zawierać tylko i wyłącznie przedmioty osobiste, nie może zawierać broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
9. PIENIĄDZE I KARTY PŁATNICZE
 1. Walutą obowiązującą na promach jest korona duńska (DKK), korona szwedzka (SEK) oraz Euro
 2. Sklepy i restauracje pokładowe oprócz gotówki akceptują również karty kredytowe różnego typu
 3. W przypadku płatności kartą, sprzedawca może wymagać okazania paszportu
10. BILETY Z OTWARTĄ DATĄ POWROTU (TZW. OPEN)
 1. Linie promowe BornholmsTrafikken nie oferują i nie rezerwują biletów z nieokreśloną datą powrotu. Bilet w dwie strony musi być datowany
 2. Możliwa jest zmiana terminu w bilecie datowanym - więcej informacji w punkcie "Anulacje i zmiany"
11. WARUNKI PŁATNOŚCI

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy dokonać wpłaty w wysokości 100% jego wartości.

 1. Płatności dokonuje się w złotówkach wg kursu sprzedaży w banku PEKAO SA na dzień założenia rezerwacji i otrzymania potwierdzenia w formie e-maila od Firmy Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl)
 2. W przypadku zmiany w rezerwacji z której wynikać będzie konieczność dopłaty, zostanie ona (dopłata) przeliczona po kursie banku PEKAO SA z dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zmiany od Firmy Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl)
 3. Różnice w kursach zastosowanych walut (zarówno na plus jak i na minus) nie zostaną zwrócone, Klient nie jest zobligowany do ewentualnej dopłaty wynikającej z różnicy
12. ANULACJE I ZMIANY

Wszelkie anulacje lub zmiany muszą być dokonywane pisemnie. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia anulacje i zmiany nie będą rozpatrywane.

Anulacje i zmiany są przyjmowane w godzinach pracy biura Firmy Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl)

 1. W przypadku zgłoszenia anulacji do 3 dni przed rejsem zwracana jest kwota pomniejszona o sumę 25 Euro pobieranych przez przewoźnika jako Opłata anulacyjna
 2. Za bilet niewykorzystany w terminie rejsu, potrącona jest kwota 30% wartości rezerwacji. Reszta przekazywana jest na konto Klienta
 3. Zmian na biletach można dokonywać do 24h przed wypłynięciem
 4. Nie otrzymanie wpłaty za rezerwację w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji skutkuje jej natychmiastowym anulowaniem
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nieopłaconej za anulację nie są pobierane żadne opłaty
 6. Nie są pobierane żadne opłaty dodatkowe za zmiany w rezerwacjach, jedynym warunkiem dokonania zmiany jest przesłanie pisemnej informacji jakie zmiany mają zostać wprowadzone w istniejącej rezerwacji
13. POMOC MEDYCZNA
 1. Usługi medyczne lekarza pokładowego są bezpłatne tylko wówczas, jeśli obejmują pomoc w nagłych przypadkach, w przypadku choroby morskiej lub leczenia ambulatoryjnego urazów, które powstały w trakcie rejsu na pokładzie statku
 2. Każda z podróżujących osób powinna znać swój stan zdrowia i ona też ponosi odpowiedzialność za ewentualne komplikacje zdrowotne. Przypominamy o zabraniu właściwych dla swojego schorzenia medykamentów
 3. W każdym innym przypadku lekarz będzie pobierał odpowiednie honorarium
14. UBEZPIECZENIE
 1. Bilety i vouchery nie obejmują ubezpieczenia na czas trwania pobytu klienta poza granicami kraju. Klient musi wykupić sobie osobną polisę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym
 2. Pasażer jest ubezpieczony przez Przewoźnika tylko na czas przebywania na jego jednostce. Ubezpieczenie nie obowiązuje, jeżeli jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 3. Pasażer musi ściśle przestrzegać regulaminów obowiązujących na danych jednostkach i terminalach
 4. Aby otrzymać ewentualne odszkodowania od Przewoźnika, klient musi posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane na miejscu przez Kapitana lub lekarza pokładowego
 5. Pasażer odpowiada za uszkodzenia jednostek przy załadunku i wyładunku pojazdów na pokład
15. ZAGUBIENIE BILETU

W przypadku zagubienia biletu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro Firmy Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl) Bilet zagubiony uznaje się za wykorzystany, a nowy należy ponownie zakupić z własnych środków.

16. ZWIERZĘTA DOMOWE
 1. Zwierzęta domowe przewożone są bezpłatnie, jednakże muszą przebywać na pokładzie promu pod opieką właściciela i posiadać wszystkie aktualne badania i szczepienia. Pies musi mieć smycz i kaganiec
 2. Właściciel osobiście odpowiada za higienę i karmienie swego ulubieńca i robi to na własny koszt
17. SKARGI I ZAŻALENIA
 1. Wszelkie reklamacje należy odsyłać do Firmy Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl) w formie pisemnej najdalej do siedmiu dni po zakończeniu "problemowego" rejsu. W przypadkach spornych rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy dla Firmy Modos (Operator serwisu www.promy.retravel.pl, www.bornholm.modos.pl, www.dania.modos.pl oraz www.visitbornholm.pl) - w Polsce lub Armatora wskazany kraj
 2. Odpowiedzi na skargi będą przekazywane tą samą drogą jaką były składane
 3. W przypadku roszczeń dotyczących stanu kabin lub innych zamówionych świadczeń należy posiadać notatkę potwierdzającą faktyczny stan potwierdzony przez Oficera DyżurnegoWstecz

Prom
Zawsze dobra cena

Wybierz bezpieczne rezerwacje biletów promowych. Gwarancja ceny przewoźnika, terminu oraz miejsca na promie przy potwierdzonej rezerwacji dla rejsów pasażerskich.

Telefon

Rezerwacja telefoniczna

pn-pt: 8:00-17:00, so: 9:00-13:00

tel. 570 006 336


Wypełnij formularz rezerwacji i przejdź dalej aby dokonać rezerwacji biletu promowego lub poznać ceny dla wybranego rejsu.

Rezerwacja telefoniczna
Tel.: 570 006 336

Rezerwacja telefoniczna
pn-pt: 8:00-17:00,
so: 9:00-13:00

Rezerwacja biletów promowych / InformacjaTelefon: 570 006 336

Góra