Nota prawna

I.

Administratorem danych przekazanych za pomocą serwisu promy-retravel.pl jest Firma Modos, mająca swoją siedzibę w 64-100 Leszno, Rydzowa 43, NIP: 697-119-76-81.

II.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922) i przy zachowaniu należytej staranności.

III.

Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu

IV.

Wypełnienie formularza kontaktowego lub rezerwacyjnego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza do Firmy Modos. Dane będą przetwarzane przez Firmę Modos w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Firmy Modos.

V.

Przesłane dane osobowe nie będą przekazywane przez Firmę Modos podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy:

  • konieczna będzie realizacja zamówienia lub rezerwacji
  • wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości
  • przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

VI.

Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VII.

Administrator Danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Firmy Modos oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII.

W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt z Firmą Modos za pośrednictwem poczty elektronicznej.Polityka prywatności

Prom
Zawsze dobra cena

Wybierz bezpieczne rezerwacje biletów promowych. Gwarancja ceny przewoźnika, terminu oraz miejsca na promie przy potwierdzonej rezerwacji dla rejsów pasażerskich.

Telefon

Rezerwacja telefoniczna

pn-pt: 8:00-17:00, so: 9:00-13:00

tel. 570 006 336


Wypełnij formularz rezerwacji i przejdź dalej aby dokonać rezerwacji biletu promowego lub poznać ceny dla wybranego rejsu.

Rezerwacja telefoniczna
Tel.: 570 006 336

Rezerwacja telefoniczna
pn-pt: 8:00-17:00,
so: 9:00-13:00

Rezerwacja biletów promowych / InformacjaTelefon: 570 006 336

Góra