Regulamin przewoźnika - BornholmsLinjen

Wstecz


Regulamin

Ogólne warunki rezerwacji i przewozu pasażerów
01.09.2021
BornholmsLinjen
Pasażerowie są zobowiązani do zapoznania się z warunkami rezerwacji
i przewozu pasażerów i ładunków.

1. PASAŻEROWIE

W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko wszystkich podróżnych
 2. rok urodzenia
 3. numer rejestracyjny pojazdu (a także wymiary pojazdu)
 4. terminy rejsów oraz trasy przejazdu
 5. rodzaj rezerwowanych świadczeń (np. kuszeta lub kabina)
 6. kontaktowy numer telefonu (najlepiej komórkowy)
2. KONTAKT Z PASAŻERAMI
 1. Agenci zobowiązani są do uzyskania kontaktu z Klientem przed wypłynięciem i utrzymywanie go w trakcie trwania całego wyjazdu. Utrzymanie kontaktu jest konieczne ze względu na możliwe ewentualne zmiany w wypłynięciach promów, anulacje rejsów lub inne nie określone sytuacje losowe związane z samym rejsem
 2. Obowiązkiem Agenta jest poinformowanie o tym Klienta i zapisanie danych kontaktowych pasażera. W przypadku odmowy podania ww. danych osobowych i telefonów za brak kontaktu odpowiada sam pasażer. W takich przypadkach Firma Modos (Operator serwisu internetowego) i Armator nie odpowiadają za zaistniałe problemy i nie dokonują żadnych refundacji:
  1. za niewykorzystany bilet, zakup nowego biletu na inny rejs lub inne linie
  2. rezerwację hotelu
  3. inne osobiste wydatki lub koszty
3. ZAOKRĘTOWANIE I ODPRAWA (TZW. CHECK-IN)
 1. Zaokrętowanie rozpoczyna się na 2 godziny przed planowanym odpłynięciem promu
 2. Pasażerowie maja obowiązek zgłosić się do odprawy biletowej w odpowiednim biurze portowym Armatora ostatecznie do 10 minut przed rejsem
 3. Armator zastrzega sobie prawo do anulowania biletów bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu w przypadku nie dotrzymania tego terminu przez pasażerów
 4. Pasażerowie zobowiązani są posiadać dokumenty podróży (bilet elektroniczny - voucher), lub numer rezerwacji przekazane przez Firmę Modos (Operator serwisu internetowego) w przypadku ich braku Armator ma prawo odmówić pasażerom prawa zaokrętowania
 5. W przypadku zatrzymania Pasażera/ów przez np.: Służby Graniczne, Celne, Weterynaryjne (osoby podróżujące ze zwierzętami) lub inne danego kraju i nie skorzystanie z tego powodu z rejsu, nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany bilet
 6. Armator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości ok. 1000 DKK, jeżeli pasażerowie przejdą odprawę / kontrolę biletu bez płacenia lub podróżują wybraną formą transportu bez ważnego biletu
4. ROZKŁADY REJSÓW, CENY I ZNIŻKI
 1. Podane w rozkładach rejsów godziny wypłynięć i przypłynięć są godzinami wg czasu miejscowego. Godzina przybycia promu do portu docelowego może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Armatora (np. pogoda sztormowa)
 2. Cena biletu zawiera cenę przepłynięcia, nie zawiera cen posiłków i napojów na promie
 3. Bilety wystawia się na konkretne nazwisko pasażera i nie można ich przekazywać lub odstępować osobom trzecim (zmiany możliwe tylko w szczególnych przypadkach)
 4. Oferty specjalne i zniżki nie podlegają kumulacji
5. RODZAJE BILETÓW
 1. Armator wystawia dla wszystkich pasażerów Bilety Elektroniczne (zwane voucherami) do wymiany przez Pasażera w biurze portowym przed rejsem (wysyłane faxem lub e-mailem do pasażerów). Armator umożliwia, w sytuacjach wyjątkowych, otrzymanie biletu na podstawie otrzymanego od Firmy Modos (Operator serwisu internetowego) numeru rezerwacji
 2. Potwierdzenie rezerwacji przekazane przez Firmę Modos (Operator serwisu internetowego) na adres e-mail Klienta nie jest biletem i nie uprawnia do podróżowania
 3. Przewoźnik rozróżnia trzy typy biletów: Lowprice, Flex i Standard. Każdy z tych typów posiada swoje warunki sprzedaży, zmian oraz anulacji
6. ZMIANY W WYPŁYNIĘCIACH I CENACH
 1. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu rejsów (daty lub godziny), a także anulacji wypłynięcia np.: ze względu na siły wyższe np.: złe warunki pogodowe, strajki, awarie itp.
 2. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach uzasadnionych wyższą koniecznością jak np. drastyczne i nagłe zmiany cen paliw, itp.
 3. Jednakże w przypadku zmian w potwierdzonych rezerwacjach lub sprzedanych biletach gwarantuje transport w innym terminie
 4. W przypadku zmiany portu wypłynięcia, zmiany środka transportu lub anulacji rejsu, nie dokonuje on zwrotów dodatkowych kosztów poniesionych przez pasażera tzn. dojazdu do innego portu (np. paliwo, autostrady), telefony, hotele, parkingi, rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu nie stawienia się do pracy, itp.
 5. Armator będzie dokładał wszelkich starań aby zagwarantować pasażerowi podróż w takich samych warunkach na jakie miał wykupiony bilet
7. DZIECI I MŁODZIEŻ
 1. Wszystkie dzieci muszą podróżować w towarzystwie co najmniej jednej osoby dorosłej, która nie korzysta z żadnej zniżki
 2. Dzieci i młodzież do lat 18 nie mogą podróżować same, bez opieki osoby dorosłej. Jeżeli ich podróż jest konieczna muszą przesłać wraz z rezerwacją zaświadczenie - zgodę od rodziców lub opiekunów potwierdzoną notarialnie
8. BAGAŻ
 1. Pasażerowie mogą pozostawiać swój bagaż w samochodzie, powinni jednak zabrać ze sobą rzeczy przydatne na czas podróży, gdyż podczas rejsu nie będą mieli dostępu do pokładu samochodowego
 2. Armator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodach, zagubione, skradzione lub pozostawione przez pasażerów na pokładach. Każdy bagaż musi być czytelnie opisany
 3. W recepcjach promów można dodatkowo skorzystać za dodatkową opłatą z sejfów lub skrytek
 4. Bagaż może zawierać tylko i wyłącznie przedmioty osobiste, nie może zawierać broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
 5. Osoba piesza może maksymalnie posiadać ze sobą walizkę o masie do 8 kg i wymiarach 50x40x25 cm
9. PIENIĄDZE I KARTY PŁATNICZE
 1. Walutą obowiązującą na promach jest korona duńska (DKK), korona szwedzka (SEK) oraz Euro
 2. Sklepy i restauracje pokładowe oprócz gotówki akceptują również karty kredytowe różnego typu
 3. W przypadku płatności kartą, sprzedawca może wymagać okazania paszportu / dowodu tożsamości
10. BILETY Z OTWARTĄ DATĄ POWROTU (TZW. OPEN)
 1. Linie promowe MolsLinjen A/S nie oferują i nie rezerwują biletów z nieokreśloną datą powrotu. Bilet w dwie strony musi być datowany
 2. Możliwa jest zmiana terminu w bilecie datowanym - więcej informacji w punkcie "Anulacje i zmiany"
11. WARUNKI PŁATNOŚCI

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy dokonać wpłaty w wysokości 100% jego wartości.

 1. Płatności dokonuje się w złotówkach wg kursu sprzedaży w banku PEKAO SA na dzień założenia rezerwacji i otrzymania potwierdzenia w formie e-maila od Firmy Modos (Operator serwisu internetowego)
 2. Płatność powinna zostać dokonana w ciągu 24h od momentu otrzymania potwierdzenia z danymi do płatności. Jest to spowodowane różnicami w cenach taryf. W momencie nie dotrzymania terminu wpłaty, gdy zmieni się cena biletu Klient zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie biletu
 3. W przypadku zmiany w rezerwacji z której wynikać będzie konieczność dopłaty, zostanie ona (dopłata) przeliczona po kursie banku PEKAO SA z dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zmiany od Firmy Modos (Operator serwisu internetowego)
 4. Różnice w kursach zastosowanych walut (zarówno na plus jak i na minus) nie zostaną zwrócone. Klient nie jest zobligowany do ewentualnej dopłaty wynikającej z różnicy
 5. Do zamówionego biletu może zostać doliczona opłata rezerwacyjna
12. ANULACJE I ZMIANY

Wszelkie anulacje lub zmiany muszą być dokonywane pisemnie. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia anulacje i zmiany nie będą rozpatrywane.

Anulacje i zmiany są przyjmowane w godzinach pracy biura Firmy Modos (Operator serwisu internetowego).

 1. Nie ma możliwości anulowania biletów w taryfie Lowprice oraz w taryfie Flex. Można anulować jedynie bilety zakupione w taryfie Standard. Prośba o anulowanie musi być zgłoszona do 24h przed rejsem. Niezależnie od taryfy - Lowprice, Flex, Standard - nie jest zwracana opłata rezerwacyjna
 2. W przypadku biletów w taryfie Standard za anulowanie rezerwacji zostanie pobrane 20% jej wartości, a reszta kwoty zwrócona na konto Klienta. Kwota potrącenia nie może być niższa niż 200 DKK - nie jest również zwracana opłata rezerwacyjna
 3. Za bilet niewykorzystany w terminie rejsu (NO SHOW), potrącona jest kwota 100% wartości rezerwacji
 4. Zmian na biletach można dokonywać do 24h przed wypłynięciem (taryfa Flex i Standard)
 5. Zmiany w biletach zakupionych w taryfach Lowprice oraz Flex wiążą się z opłatą w wysokości 200 DKK + różnica w cenie biletu
 6. Opłata za zamówiony bilet musi zostać dokonana jak najszybciej ze względu na zmiany w cenach biletów i zasadę w kupowaniu "kto pierwszy ten lepszy"
 7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nieopłaconej, za anulację nie są pobierane żadne opłaty
 8. Specjalne warunki anulacji w związku z sytuacją z COVID-19. Możliwa jest anulacja wszystkich rodzajów biletów, zakupionych w taryfie Lowprice, Flex i Standard. Kwota opłaty za bilet zostanie zwrócona z potrąceniem opłat rezerwacyjnych i zwrócona w przeciągu 3 tygodni od dnia złożenia pisemnej prośby o anulację. Aby anulacja została przyjęta musi zostać zgłoszona na adres e-mail wraz z numerem rezerwacji oraz numerem konta, na który ma zostać zrobiony zwrot.
  Anulacje możliwe jedynie w sytuacji zawieszonych rejsów.
 9. W związku z COVID-19 można bezpłatnie dokonać zmian w biletach z każdej taryfy. Zmiana może zostać wprowadzona na rejsy do końca 2020 roku i jest bezpłatna. Dopóki obowiązują ograniczenia COVID-19, bilety można zmieniać kilka razy bez opłat za zmianę. Jeśli wyniknie różnica w cenie biletu należy ją dodatkowo uregulować.
  Bezpłatne zmiany możliwe jedynie w sytuacji zawieszonych rejsów.

Specjalne warunki anulacji oraz zmian, bezpośrednio ustala przewoźnik. Każda anulacja oraz zmiana w związku z COVID-19, jest rozpatrywana na zasadach określonych przez przewoźnika.

13. POMOC MEDYCZNA
 1. Usługi medyczne lekarza pokładowego są bezpłatne tylko wówczas, jeśli obejmują pomoc w nagłych przypadkach, w przypadku choroby morskiej lub leczenia ambulatoryjnego urazów, które powstały w trakcie rejsu na pokładzie statku
 2. Każda z podróżujących osób powinna znać swój stan zdrowia i ona też ponosi odpowiedzialność za ewentualne komplikacje zdrowotne. Przypominamy o zabraniu właściwych dla swojego schorzenia medykamentów
 3. W każdym innym przypadku lekarz będzie pobierał odpowiednie honorarium
14. UBEZPIECZENIE
 1. Bilety i vouchery nie obejmują ubezpieczenia na czas trwania pobytu klienta poza granicami kraju. Klient musi wykupić sobie osobną polisę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym
 2. Pasażer jest ubezpieczony przez Przewoźnika tylko na czas przebywania na jego jednostce. Ubezpieczenie nie obowiązuje, jeżeli jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 3. Pasażer musi ściśle przestrzegać regulaminów obowiązujących na danych jednostkach i terminalach
 4. Aby otrzymać ewentualne odszkodowania od Przewoźnika, klient musi posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane na miejscu przez Kapitana lub lekarza pokładowego
 5. Pasażer odpowiada za uszkodzenia jednostek przy załadunku i wyładunku pojazdów na pokład
15. ZAGUBIENIE BILETU

W przypadku zagubienia biletu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro Firmy Modos (Operator serwisu internetowego) Bilet zagubiony uznaje się za wykorzystany, a nowy należy ponownie zakupić z własnych środków.

16. ZWIERZĘTA DOMOWE
 1. Zwierzęta domowe przewożone są bezpłatnie, jednakże muszą przebywać na pokładzie promu pod opieką właściciela i posiadać wszystkie aktualne badania i szczepienia. Pies musi mieć smycz i kaganiec
 2. Właściciel osobiście odpowiada za higienę i karmienie swego ulubieńca i robi to na własny koszt
17. SKARGI I ZAŻALENIA
 1. Wszelkie reklamacje należy odsyłać do Firmy Modos (Operator serwisu internetowego) w formie pisemnej najdalej do siedmiu dni po zakończeniu "problemowego" rejsu. W przypadkach spornych rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy dla Firmy Modos (Operator serwisu internetowego) - w Polsce lub Armatora wskazany kraj
 2. Odpowiedzi na skargi będą przekazywane tą samą drogą jaką były składane
 3. W przypadku roszczeń dotyczących stanu kabin lub innych zamówionych świadczeń należy posiadać notatkę potwierdzającą faktyczny stan potwierdzony przez Oficera DyżurnegoWstecz

Prom
Zawsze dobra cena

Wybierz bezpieczne rezerwacje biletów promowych. Gwarancja ceny przewoźnika, terminu oraz miejsca na promie przy potwierdzonej rezerwacji dla rejsów pasażerskich.

Telefon

Rezerwacja telefoniczna

pn-pt: 8:00-17:00, so: 9:00-13:00

tel. 570 006 336


Wypełnij formularz rezerwacji i przejdź dalej aby dokonać rezerwacji biletu promowego lub poznać ceny dla wybranego rejsu.

Rezerwacja telefoniczna
Tel.: 570 006 336

Rezerwacja telefoniczna
pn-pt: 8:00-17:00,
so: 9:00-13:00

Rezerwacja biletów promowych / InformacjaTelefon: 570 006 336

Góra