Regulamin przewoźnika - Eurotunel

Wstecz


Regulamin

Ogólne warunki rezerwacji i przewozu pasażerów
30.11.2012
Eurotunnel

Pasażerowie są zobowiązani do zapoznania się z warunkami rezerwacji i przewozu pasażerów i ładunków.
POJĘCIA
 • Pasażer - osoba korzystająca z usług Eurotunnelu i podróżująca własnym samochodem osobowym
 • Voucher/Bilet - potwierdzenie dokonania rezerwacji i opłaty za przejazd
 • ADR - Europejska Umowa w sprawie przewozu ładunków niebezpiecznych po drogach
 • Dobra komercyjne - rzeczy służące do sprzedaży i przynoszące korzyści materialne
 • Pojazdy komercyjne - pojazdy służące do zarobkowego przewozu osób i rzeczy. Pojazdy z całkowitą lub częściowo zabudowaną częścią bagażowa
1. PASAŻEROWIE

Zgodnie z zaleceniami Eurotunnelu w celu dokonania rezerwacji należy podać następujące dane:

 1. Imię i nazwisko kierowcy lub w przypadku grupy, nazwę grupy.
 2. Markę, model i numer rejestracyjny pojazdu.
 3. Terminy i godzinę przeprawy - pasażer jest zobowiązany do wstawienia sie na określony czas na terminalu (dokładne godziny podane są na bilecie).
 4. Rodzaj taryfy (np. w jedna, w 2 strony).
2. KONTAKT Z PASAŻERAMI
 1. Agenci zobowiązani są do pobrania i utrzymania kontaktu z Klientem przed, jak i w trakcie trwania podróży. Utrzymanie kontaktu jest konieczne, ze względu na możliwe ewentualne zmiany w odjazdach pociągów, anulacje przejazdów lub inne nie określone sytuacje losowe związane z podróżą.
 2. Obowiązkiem Agenta jest poinformowanie o tym Klienta i zapisanie danych kontaktowych pasażera. W przypadku odmowy podania ww. danych adresowych i telefonów odpowiada sam pasażer. W takich przypadkach Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) i Eurotunnel nie odpowiadają za zaistniałe problemy i nie dokonują żadnych refundacji:
  1. za niewykorzystany bilet, zakup nowego biletu na miejscu,
  2. rezerwację hotelu,
  3. inne osobiste wydatki lub koszty.
3. TRANSPORT
 1. Eurotunnel zgadza sie na przewożenie pojazdów z pasażerami, towarów i bagaży do miejsca przeznaczenia - terminalu, zgodnie z warunkami przewozu.
 2. Taki przewóz jest możliwy przy użyciu personelu i obiektów normalnie wymaganych do regularnego ruchu, uwzględniając bezpieczeństwo terminala.
4. BEZPIECZEŃSTWO / POLICJA / WARUNKI CELNE
 1. Pasażerowie muszą postępować zgodne z regulacjami celnymi oraz ze wszystkimi innymi przepisami właściwych organów w zakresie pasażerów, pojazdów, przewozu bagażu, handlu towarami i zwierzętami.
 2. Pasażerowie muszą poddać sie i spełniać żądania kontroli, inspekcji, przeszukania pojazdów, osób i bagażu oraz udzielania wszelkich niezbędnych odpowiedzi na pytania pracowników Eurotunnelu.
 3. Jeżeli pasażerowie nie dopełnia wyżej wymienionych warunków odpowiadają za to całkowicie na własne ryzyko. Eurotunnel nie ponosi odpowiedzialności wobec pasażerów za konsekwencje ich braku zgody z tymi rozporządzeniami.
 4. Eurotunnel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i straty spowodowane przez pasażerów wynikające z wyżej wymienionych warunków.
 5. Jeżeli Pasażer nie spełnia wyżej wymienionych warunków, może otrzymać odmowę podróży. W takim przypadku opłaty za bilet nie zostaną zwrócone.
5. EUROTUNNEL oraz Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl)

nie dokonują zwrotów poniesionych przez Klienta kosztów w przypadku nie wpuszczenia go przez służby graniczne danego kraju.

6. ODPRAWA (TZW. CHECK-IN) I ROZKŁAD JAZDY
 1. Pasażer musi przybyć na terminal co najmniej 30 minut przed zarezerwowana godziną odjazdu. Jeśli Pasażer spóźni sie na zarezerwowaną godzinę, nie zastosuje sie do godzin odprawy, bilet przepada. Należy wykupić nowy bilet na terminalu.
 2. Odjazdy Eurotunnelu odbywają sie co 30 minut w godzinach od 06.00 do 24.00 oraz co 2 godz. od 24.00 do 06.00. Czas przejazdu wynosi 35 min.
 3. Kierowca zobowiązany jest do samodzielnego wjazdu na platformy kolejowe - elektroniczny check-in. Po zatrzymaniu pojazdu w miejscu wyznaczonym przez obsługę należy opuścić szyby przednie samochodu oraz zaciągnąć hamulec ręczny. Kierowca pojazdu ponosi odpowiedzialność za ewentualne wyrządzenie szkód i krzywd przewoźnikowi lub innym pasażerom.
 4. Uprasza sie podróżnych o dostosowywanie się do ograniczeń prędkości na terminalach.
 5. UWAGA! Samochody z instalacją gazową LPG nie są przewożone Eurotunnelem.
 6. W przypadku zatrzymania Pasażera/ów przez np.: Służby Graniczne, Celne, Weterynaryjne (osoby podróżujące ze zwierzętami) lub inne służby danego kraju i nie skorzystanie z tego powodu z przejazdu, nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany bilet.
7. BILETY I CENY
 1. Ceny biletów zależą od: sezonu w jakim ma nastąpić wyjazd, długości planowanego pobytu, terminu wykupienia biletu oraz godziny przejazdu. Armator oferuje bilety w taryfach "płynnych" tzn. ich cena może się zmienić w każdej chwili.
 2. Bilety "STANDARD": Bilet w 1 lub w 2 strony przy pobycie powyżej 5 dni. Bilet ważny jest na określoną w bilecie datę i godzinę. Spóźnienie sie na zarezerwowany przejazd powoduje anulacje biletu bez możliwości zwrotu. W przypadku biletów 2 stronnych spóźnienie sie na przejazd "tam" powoduje anulacje również powrotu. Nowy bilet należy zakupić z własnych środków.
 3. Krótki pobyt do 5 dni "SHORT STAY SAVER": Bilet w 2 strony przy pobycie do 5 dni. Bilet ważny jest na określoną w bilecie datę i godzinę. Spóźnienie sie na zarezerwowany przejazd powoduje anulacje biletu bez możliwości zwrotu na wyjazd oraz automatycznie anulowanie przejazdu powrotnego. Nowy bilet należy zakupić z własnych środków.
 4. Day / Overnight: Bilet w 2 strony przy pobycie do 2 dni. Bilet ważny jest na określoną w bilecie datę i godzinę. Spóźnienie sie na zarezerwowany przejazd powoduje anulacje biletu bez możliwości zwrotu na wyjazd oraz automatycznie anulowanie przejazdu powrotnego. Nowy bilet należy zakupić z własnych środków.
 5. Bilety FlexiPlus: Bilet w 1 lub w 2 strony przy pobycie powyżej 5 dni. Bilet ważny jest na każdy przejazd. Po przyjeździe na terminal należy wprowadzić numer biletu. Z przejazdu będzie można skorzystać pierwszym wolnym przejazdem. Bilet podlega zwrotowi do 1 roku kalendarzowego od daty rezerwacji.
 6. 5 dni FlexiPlus: Bilet w 2 strony przy pobycie do 5 dni. Bilet ważny jest na każdy przejazd. Po przyjeździe na terminal należy wprowadzić numer biletu. Z przejazdu będzie można skorzystać pierwszym wolnym przejazdem. Jeśli bilet zostanie wykorzystany na tam nie można anulować powrotu, należy go wykorzystać na dowolny przejazd do 5 dni. Po tym terminie bilet nie podlega zwrotom. Bilet podlega zwrotowi do 1 roku kalendarzowego od daty rezerwacji przed podróżą "tam".
 7. Jeśli bilet zostanie zakupiony w taryfach DAY/OVERNIGHT oraz SHORT STAY SAVER - warunki przewozu pkt. 7.3, 7.4.

W przypadku, w którym Pasażer wykorzysta tylko podróż w odniesieniu do trasy na pierwszym odcinku w bilecie 2-stronnym, będzie zobowiązany zapłacić różnicę między ceną biletu jednostronnego, a 2-stronnego jaka była stosowana w momencie dokonywania rezerwacji. Po wykonaniu podróży, Eurotunnel zastrzega sobie prawo do uzyskania od Pasażera poprzez Agenta lub bezpośrednio, dopłaty do całości biletu jednostronnego.

8. RODZAJE BILETÓW
 1. BILETY PASAŻERSKIE - dla osób podróżujących samochodami osobowymi lub innymi pojazdami przeznaczonymi tylko do przewozu osób w celach turystycznych. Osoby w pojazdach posiadają tylko bagaż z rzeczami na potrzeby własne.
 2. BILETY CARGO (FRACHT) - dla osób świadczących usługi osobom 3-cim za opłatą, a także przewożące towary na sprzedaż, targi, wystawy, mienie przesiedleńcze itp. Samochody typu van, minibus "blaszak", "plandeka" podlegają taryfom CARGO. Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) nie prowadzi sprzedaży biletów w taryfach CARGO.
 3. Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) wystawia dla wszystkich pasażerów Voucher. Voucher jest przesyłany e-mailem, zawiera numer rezerwacji, który należy wprowadzić do elektronicznego systemu check-in na terminalu. Na tej podstawie pasażerowie będą przepuszczani do platform kolejowych i kierowani przez pracowników Eurotunnelu do określonych pociągów.
 4. Potwierdzenie rezerwacji wydane przez Firmę Modos (Operator serwisu Retravel.pl) nie jest biletem i nie uprawnia do podróżowania.
9. KLASYFIKACJA POJAZDÓW
 1. Samochód osobowy / van osobowy + maks. 5 osób;
 2. Samochód osobowy z bagażnikiem dachowym lub rowerami na dachu + maks. 5 osób;
 3. Campervan + maks. 9 osób;
 4. Van osobowy + maks. 9 osób (nie przewożący żadnego towaru);
 5. Motocykl + maks. 2 osoby;
 6. Minibus + maks. 17 osób (wraz z kierowca). Samochody typu VW Transporter, VW LT, Mercedes Sprinter, które są zarejestrowane do maks. 17 osób traktowane są jako minibusy. Muszą one być przeszklone / osobowe!
 7. Autokar - każdy minibus lub autokar, który jest zarejestrowany od 18 do 96 miejsc siedzących.
10. ZMIANY W WYPŁYNIĘCIACH I CENACH
 1. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu przejazdów (daty lub godziny), a także anulacji przejazdu np.: ze względu na strajki, awarie, siły wyższe, itp.
 2. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach uzasadnionych wyższą koniecznością jak np. drastyczne i nagłe zmiany cen paliw, itp.
 3. W przypadku zmian w potwierdzonych rezerwacjach lub w sprzedanych biletach Eurotunnel gwarantuje przejazd w innym terminie.
 4. W przypadku zmiany lub anulacji przejazdu Eurotunnel nie dokonuje zwrotów dodatkowych kosztów poniesionych przez pasażera na dojazd do innego portu (np. paliwo, autostrady), telefony, hotele, parkingi, rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu nie stawienia się do pracy, itp.
 5. Armator będzie dokładał wszelkich starań aby zagwarantować pasażerowi podróż w takich samych warunkach na jakie miał wykupiony bilet.
11. BILETY Z OTWARTĄ DATĄ POWROTU (TZW. OPEN)

Nie ma możliwości sprzedaży biletów OPEN, czyli z nieokreśloną datą powrotu. Bilet w 2 strony należy zadatować.

12. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. W momencie dokonania rezerwacji należy dokonać wpłaty całości kwoty biletu.
 2. Płatności za zakupiony bilet dokonuje sie po przeliczeniu na złotówki wg kursu sprzedaży w banku PEKAO S.A.
13. ANULACJE I ZMIANY

Wszelkie anulacje lub zmiany muszą być dokonywane pisemnie przez biuro, w którym została założona rezerwacja. Anulacje i zmiany są przyjmowane w godzinach pracy biura Firmy Modos (Operator serwisu Retravel.pl).

 1. Bilet nie podlega zwrotowi oraz anulacji. Wyjątkiem są bilety zakupione w taryfie FlexiPlus oraz 5 dni FlexiPlus, które podlegają anulacji oraz zwrotom do 1 roku kalendarzowego od dnia zakupu biletu.
 2. Przy zmianie biletu należy dokonać dopłaty do różnicy pomiędzy cenami w biletach.
 3. Każda zmiana w bilecie pociąga za sobą opłatę w wys. 35 euro plus jakiekolwiek dopłaty do różnic w cenie biletów. Eurotunnel nie dokonuje zwrotów jeśli bilet po zmianie jest tańszy.
 4. W przypadku błędnego podania i wpisania nazwiska pasażera nie dokonuje sie zmiany blankietu biletu, lecz nanosi się zmianę na bilet, parafując go.
 5. Nie ma możliwości zmian w biletach w czasie poniżej 48 godzin przed przejazdem. Niewykorzystany bilet przepada w całości.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z przejazdu powrotnego jeżeli nie skorzystano z pierwszego odcinka trasy.
 7. Bilety zakupione w taryfie dwustronnej, po wykorzystaniu pierwszego przejazdu, nie podlegają żadnym zmianom na odcinku powrotnym.
 8. W przypadku anulacji przejazdu przez Eurotunnel z przyczyn wyższych i akceptacji z jego strony zwrotu należności za bilet, należność ta będzie zwrócona przez Firmę Modos (Operator serwisu Retravel.pl). W przypadku zakupu biletu on-line ze strony, zwrot zostanie dokonany na kartę kredytowa lub na konto z którego dokonano wpłaty. Termin zwrotu określa Eurotunnel. Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) dokona przelewu na rachunek Klienta bezpośredniego w terminie do 7 dni od akceptacji przez Eurotunnel.
14. ZAGUBIENIE BILETU

W przypadku zagubienia biletu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro wystawiające bilet. Bilet zagubiony uznaje sie za wykorzystany, a nowy należy ponownie zakupić z własnych środków.

15. ZWIERZĘTA DOMOWE
 1. Zwierzęta domowe przewożone są wg cen Armatora. Informacja w biurze Firmy Modos (Operator serwisu Retravel.pl). Zwierzę przebywa podczas podróży w samochodzie. Nie wolno wyprowadzać go z pojazdu.
 2. Każde zwierzę przewożone Eurotunnelem musi posiadać chip oraz swój paszport zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej z dnia 03.07.2004.
 3. Za ważność dokumentów dla zwierząt odpowiada Pasażer i w przypadku zatrzymania go lub zwierzęcia wszelkie koszty pokrywa Pasażer (np. hotel, schronisko dla zwierząt, badania itp.).
16. TOWARY WYŁĄCZONE
 1. Zgodnie z przepisami, pasażerowie nie mogą przewozić towarów niebezpiecznych, takich jak: bron palna, materiały wybuchowe, toksyczne, radioaktywne, zakaźne, łatwopalne lub jakiekolwiek inne towary lub przedmioty, które ze względu na swój charakter lub sposób ich przewozu Eurotunnelem mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i terminali.
 2. W przypadku uszkodzeń wynikających z winy pasażerów:
  1. Pasażer zgadza sie pokryć wszelkie straty lub szkody poniesione przez EUROTUNNEL oraz straty poniesione przez osoby trzecie.
  2. Eurotunnel nie odpowiada za szkody podczas wjazdu / zjazdu na terminal powstałe z winy Pasażerów.
  3. Eurotunnel nie ponosi odpowiedzialności za nie wykrycie, że Pasażer nie spełnił powyższych warunków.
17. TOWARY NIEBEZPIECZNE

W przypadku wykupienia biletu pasażerskiego i próbie przejechania na nim z ładunkiem niebezpiecznym, bilet ten przepada i należy wykupić bilet CARGO na terminalu wg oficjalnie obowiązujących taryf.

18. ODMOWA PRZEWOZU
 1. Eurotunnel nie będzie przewoził pojazdów, które nie są zgodne ze swoim statutem zastosowania lub kategorii , a które w opinii Eurotunnelu stanowią lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
 2. Eurotunnel zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu:
  1. Pasażerów:
   • którzy niezgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami w Wielkiej Brytanii, Francji lub Eurotunnelu, wydaja sie być pod wpływem alkoholu lub narkotyków
   • których zachowanie może, w opinii Eurotunnelu pociągać za sobą ryzyko dla bezpieczeństwa oraz powodować opóźnienia
   • którzy w inny sposób utrudniają pracę na terminalach lub są uciążliwi swoim zachowaniem dla innych osób
  2. Pojazdów przewożących towary niewłaściwie lub niedostatecznie zabezpieczone lub pakowane, które w opinii Eurotunnelu mogą stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa, być przyczyną opóźnienia, lub w inny sposób utrudniać pracę terminala.
 3. Pasażerowie muszą przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich osób, oraz spełniać prośby pracowników Eurotunnelu związane z bezpieczeństwem przejazdu. W przypadku pasażerów nie stosujących sie do poleceń, Eurotunnel ma prawo do wypowiedzenia lub odmowy podróży, a także anulowania podróży powrotnej bez żadnych zwrotów.
 4. Palenie jest zabronione w/na terminalach.
19. UBEZPIECZENIE
 1. Bilety i vouchery nie obejmują ubezpieczenia na czas trwania pobytu klienta poza granicami kraju. Klient musi wykupić sobie osobną polisę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.
 2. Bilety i vouchery nie są objęte ubezpieczeniem od kosztów anulacji, ewentualnej rezygnacji i utraty bagażu.
 3. Pasażer jest ubezpieczony przez Przewoźnika tylko na czas przebywania na jego jednostce. Ubezpieczenie nie działa, jeżeli jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Pasażer musi ściśle przestrzegać regulaminów obowiązujących na danych jednostkach i terminalach.
 5. Aby otrzymać ewentualne odszkodowania od Przewoźników, klient musi posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane na miejscu przez Dyżurnego Ruchu.
20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ EUROTUNNELU
 1. Eurotunnel przyjmuje odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażerów, powstałe w wyniku wypadku, pod warunkiem, że występuje ona w czasie przewozu, lub podczas odprawy na terminalu, chyba że Eurotunnel udowodni, że taki wypadek był spowodowany przez zaniedbanie ze strony pasażera i/lub działań osób trzecich i/lub wydarzenia, które są poza kontrolą.
 2. Eurotunnel przyjmuje odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pojazdu osobowego, pojazdu użytkowego, bagażu, towarów handlowych powstałych w trakcie przewozu, lub podczas odprawy na terminalu, chyba, że nie istnieje domniemanie odpowiedzialności na Eurotunnel do tego stopnia, że straty lub uszkodzenie jest spowodowane przez zdarzenia lub okoliczności niezwiązane z Eurotunnelem, lub z winy lub zaniedbania ze strony pasażera. W każdym razie, Eurotunnel odpowiedzialność ogranicza następująco: Eurotunnel odpowiada za utratę lub uszkodzenie w odniesieniu do samochodów osobowych, które nie może w żadnym przypadku przekraczać 8000 SDR na pojeździe. Pasażer pojazdu holującego przyczepę (przy załadunku lub rozładunku), jest uważany za jeden pojazd.
 3. Z zastrzeżeniem do powyższego punktu Eurotunnel odpowiada za utratę lub uszkodzenie w odniesieniu do towarów handlowych, która nie może w żadnym przypadku przekraczać 8,33 SDR za kilogram wagi brutto utraconej lub uszkodzonej (łącznie z pakowaniem). Niezależnie od tego, że odpowiedzialność przekracza wartość amortyzacji w tej części handlowych towaru uszkodzonego.
 4. Eurotunnel odpowiada za całkowitą lub częściową utratę lub uszkodzenie w odniesieniu do towarów handlowych i/lub pojazdów komercyjnych, która w żadnym wypadku nie przekraczają 70000 SDR na pojeździe. A pojazd komercyjny holujący przyczepę (przy załadunku lub rozładunku) jest uważany za jeden pojazd komercyjny.
 5. Eurotunnel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty wynikłe, tzn. takie jak utrata użytkowania, zysku lub inne pośrednie straty jakiegokolwiek rodzaju, lub w przypadku, gdy utrata lub uszkodzenie nie jest zgłoszone zgodnie z tymi warunkami.
 6. Eurotunnel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z:
  1. Opóźnienia lub odwołania przejazdu z terminala (w tym pogorszenia łatwo psujących sie towarów);
  2. Charakteru towarów, np. kruchość;
  3. Okoliczności będących poza jego kontrola, lub które nie są w stanie do naprawienia;
  4. Przewozu pieniędzy lub kosztowności pod eskortą, której celem jest unikniecie takiego ryzyka.
21. ZGŁASZANIE AWARI, WIERZYTELNOŚĆ, SKARGI, ZAŻALENIA
 1. Wszelkie uszkodzenia lub utraty towarów, pojazdów lub należności za opóźnienia musza być zgłoszone do Eurotunnelu tak szybko, jak to ma miejsce. W odniesieniu do szkód majątkowych, które nie są widoczne od razu, muszą być zgłoszone nie później niż 7 dni od daty określonego przewozu. W takim przypadku ciężar udowodnienia, za powstałe podczas przewozu szkody musi zostać udowodniona przez pasażera.
 2. Wszelkie roszczenia w odniesieniu do jakichkolwiek strat lub szkód muszą być skierowane na piśmie do Eurotunnelu, a następnie przesłane wraz z dokumentacją uzupełniającą.
 3. Wszelkie roszczenia muszą być zgłoszone do Eurotunnelu w ciągu jednego roku od daty przewozu. Niespełnienie tego warunku przez Pasażera powoduje kasację i brak możliwości wnoszenia jakichkolwiek roszczeń.
 4. Wszelkie reklamacje należy odsyłać do Firmy Modos (Operator serwisu Retravel.pl), u którego dokonywano rezerwacji w formie pisemnej najdalej do siedmiu dni po zakończeniu "problemowego" przejazdu. Odpowiedzi na skargi będą przekazywane tą samą droga jaką były składane. W przypadkach spornych rozstrzygać będzie Sad Rejonowy dla Firmy Modos (Operator serwisu Retravel.pl) (w Polsce) lub Eurotunnelu. Warunki muszą być regulowane we wszystkich aspektach i podlegać prawu angielskiemu, jeżeli powód wnosi swoje działania w Anglii lub prawu francuskiemu, jeżeli powód wnosi swoje działania we Francji. Jednakże, w przypadku śmierci lub szkody na osobie warunki te musza być regulowane przez prawo kraju, w którym zdarzenie powodujące śmierć lub szkody wystąpiły.
 5. Eurotunnel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie.Wstecz

Prom
Zawsze dobra cena

Wybierz bezpieczne rezerwacje biletów promowych. Gwarancja ceny przewoźnika, terminu oraz miejsca na promie przy potwierdzonej rezerwacji dla rejsów pasażerskich.

Telefon

Rezerwacja telefoniczna

pn-pt: 8:00-17:00, so: 9:00-13:00

tel. 570 006 336


Wypełnij formularz rezerwacji i przejdź dalej aby dokonać rezerwacji biletu promowego lub poznać ceny dla wybranego rejsu.

Rezerwacja telefoniczna
Tel.: 570 006 336

Rezerwacja telefoniczna
pn-pt: 8:00-17:00,
so: 9:00-13:00

Rezerwacja biletów promowych / InformacjaTelefon: 570 006 336

Góra