Samochody z instalacją gaz LPG na promie

W wielu krajach coraz bardziej wzrasta popularność LPG jako paliwa silnikowego. W ciągu ostatnich osiemnastu lat ilość samochodów z instalacją gazową w Polsce wzrosła z 600 tysięcy do 3 milionów. I nadal notuje się tendencje wzrostową. Na niektórych parkingach podziemnych zabrania się parkowania samochodami z instalacją LPG. Wynika to z faktu, że w razie rozszczelnienia instalacji propan-butan, jako gaz cięższy od powietrza, może utrzymywać się na podłożu, co stwarza niebezpieczeństwo wybuchu.

Co w sytuacji gdy chcemy wybrać się w rejs promem z samochodem z instalacją LPG?

W większości przypadków nie ma zakazu przepraw promowych takimi samochodami. Każdy przewoźnik ma jednak swoje określone zasady. W większości przypadków wystarczy poinformować załogę podczas rezerwacji przeprawy promowej oraz przy odprawie.

Armator Stena Line podczas odprawy wydaje specjalne nalepki, które należy umieścić na tylnej szybie na czas trwania rejsu. Na trasach z Polski do Szwecji samochody mogą posiadać wbudowaną instalację gazową. Zabrania się natomiast przewożenia benzyny w kanistrach lub innych pojemnikach, butli napełnionych gazem propan-butan oraz innych niebezpiecznych materiałów.

Niektórzy zagraniczni armatorzy, jak na przykład Moby Lines, wymaga by prócz zakomunikowania podczas rezerwacji i odprawy o instalacji LPG, przyjechać na pokład z pustym zbiornikiem. Brittany Ferries oraz DFDS wymaga natomiast by instalacja gazowa była wyłączona przed wjazdem na pokład.

Pojazdy napędzane gazem płynnym lub równoważonym gazem palnym oraz pojazdy o podwójnym zasilaniu nie mogą być dopuszczone do przewozu przez Eurotunnel Le Shuttle.

Podczas każdej rezerwacji podróży należy poinformować o instalacji gazowej w samochodzie, by uniknąć komplikacji podczas odprawy.


Samochody gaz LPG na promie

Aktualne rozkłady rejsów


Przewodniki turystyczne

Rezerwacja telefoniczna
Tel.: 570 006 336

Rezerwacja telefoniczna
pn-pt: 8:00-17:00,
so: 9:00-13:00

Rezerwacja biletów promowych / InformacjaTelefon: 570 006 336

Góra